GDPR och journallagen

Vi är ålagda enligt journallagen och bokföringslagen att inhämta och spara dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med GDPR och använder dem inte för profilering (utskick eller erbjudanden).

Vi delar era personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden:

Clinicbuddy  (Journalhanteringsprogram, bokningskalender).

Answer Online (Svarsservice).

I de fall där din behandling bekostas av ett försäkringsbolag delar vi era personuppgifter med respektive försäkringsbolag.

Allt i enlighet med GDPR och journallagen. 

Personuppgiftsbiträden​:

 

Clinicbuddy
Hälsingegatan 7k
113 23 Stockholm
 
Answer On Line
Box 289
391 23 Kalmar