MÅRTEN HANSEN

 
 
 
Mårtens filosofi är: Kroppen skall göra det du vill att den skall göra utan smärta. Det är målet med hans behandlingar. Att genom massage och träning, ge vår rörelseapparat möjligheten att fungera enligt sitt ursprung. Vare sig du är aktiv eller bara vill klara av dina vardagssysslor. 
 
Mårten började sin resa med utbildning i Malmö till gyminstruktör. Med den som grund och 11 års träningserfarenhet på gymmet har han skaffat sig stor kunskap om kroppens muskulatur och dess funktion. Studerade vidare på Hälsoteket i Göteborg till massör för att få en större inblick i kroppens anatomi och fysiologi. Är nu inne på sitt fjärde år som massör vilket gett erfarenheter som är svåra att studera sig till. Detta tillsammans med sin träningskunskap ger honom en unik massage stil.