HELENA HAHN

 
Kontakta Helena
 
helena hahn
 
 

Ända sedan jag började min yrkesverksamma bana som kiropraktor har jag märkt att det finns några nyckelfaktorer som är avgörande för mina patienters välmående. Det handlar om förtroende, trygghet, personligt omhändertagande och långsiktighet. Det är ord som följt mig genom åren och som säkert är ett bidragande skäl till att jag idag behandlar upp till tre generationer i samma familj. I sådana fall känner jag mig något som en husdoktor.

Utbildningen till kiropraktor skedde i USA. Men innan jag kom dit hade jag gått 3,5 år på läkarlinjen i Uppsala-Linköping. En erfarenhet som har betytt mycket för mig i mitt arbete som kiropraktor. Titeln Dr of Chiropractic erhöll jag 1991 efter studier på Northwestern College of Chiropractic i Minneapolis. Redan under utbildningen specialiserade jag mig på en specifik kiropraktisk teknik som kallas för Gonstead teknik. Den är en av de mest vetenskapligt underbyggda teknikerna men också av en de svåraste att lära sig. Jag upplever att den är oerhört effektiv på de flesta ryggproblem.

Det blev till slut fem år som kiropraktor i USA, dels i Wisconsin, dels i Minnesota. Under de åren arbetade jag i mycket nära kontakt med erfarna kiropraktorer. De var mina mentorer och en viktig del i utvecklingen. Till skillnad mot Sverige har man i USA i de flesta fall tillgång till egen röntgenutrustning. Det innebär att min kunskap om radiologi (röntgenkunskap) är djup och ingående vad det gäller sjukdomstillstånd i rygg och leder. Något som jag har god nytta av i behandlingen av mina patienter.

Efter tio år i USA flyttade jag hem till Sverige och erhöll titeln Leg Kiropraktor. Det innebar en vidareutbildning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den omfattade bland annat ortopedi, rheumatologi och radiologi. Mest tid spenderade jag dock med ryggteamet, där professor Björn Rydevik var min handledare. Efter en tid på en klinik i Göteborg öppnade jag en egen praktik i Borås.. Jag jobbar nu enbart i Varberg sedan 1 juni 2015.

Min utbildning inom kiropraktiken fortsatte år 2008 då jag påbörjade min utbildning i den nya kiropraktiska tekniken NIP. Det är en modern teknik som baserar sig på neurologi.

Neil Davis, en framstående kiropraktor i Australien har utvecklat denna teknik genom sin erfarenhet inom många andra kiropraktiska, osteopatiska och kraniosacrala behandlingsformer. Han sammanfört alla dessa till ett diagnos system som revolutionerar och effektiviserar sättet som vi arbetar på som kiropraktorer. Vi kan förutsäga och säkerställa att den behandling vi ger dig är säker och effektiv på ett sätt som vi inte kunnat göra tidigare med t.ex Gonstead tekniken.

Att lära sig att bemästra denna teknik har varit en resa som snart har varat i 10 år,  ( 8 kurser om ca 400 utbildningstimmar ) och kommer att fortsätta eftersom Dr. Davis fortfarande utvecklar den och gör den alltmer allomfattande. Dr. Davis har blivit ännu en mentor, han har besökt min klinik i Borås och hållit en kurs där för kiropraktorer från hela Europa och vi har varit och besökt honom i Australien.

NIP tekniken är en sk Low Force teknik, vilket innebär att man inte använder sig av det traditionella ¨knäcket¨utan bara trycker med lätta tryckningar i takt med andningen.

Jag kan fortfarande använda mig av ett traditionellt ¨knäck¨om det behövs, men det blir mer sällan nu.

Välkommen till kliniken för undersökning och behandling - Varför skall du gå och lida?